BTRIX

2023-04-06

 

Elstöd till företag

 

Elstödet kommer att kunna sökas elektroniskt från den 30 maj på Skatteverkets hemsida. Hör av Er om ni har frågor eller behöver hjälp.

 

Läs vidare via länken nedan:

 

Skatteverket- information om elstödet

 

2022-03-03

Omsättningsstöd för firmor och handelsbolag kommer att kunna sökas för perioden december 2021 - februari 2022. Jämförelse av omsättning ska göras månadsvis och omsättningstappet ska vara mer än 30%.

 

Vi ber Er som vill att vi bedömer om ni kan söka, att lämna in alla era underlag fram till den 28 februari 2022 för jämförelse. Man kan söka fram till den 30 april för dem tre perioderna.

 

Läs gärna på Boverket, följ länken nedan.

 

Boverkets hemsida

 

 

2021-09-11

 

Enskilda firmor och handelsbolag kan söka omsättningsstöd för nya perioder, juli-september 2021. Omsättningen ska ha minskat med 30% i jämförelse med samma månader år 2019. Hör av Er om ni har frågor eller vi ha hjälp att söka.

Regeringens pressmeddelande

 

 

2021-07-12

 

Omsättningstöd kan nu sökas för perioden mars-juni 2021, i jämförelse med samma period år 2019. Ansökan omfattar enskilda firmor och handelsbolag och hanteras som tidigare, av Boverket. Sista ansökningsdagen är 15 september 2021.

Hör av er om ni har frågor. Om vi ska hjälpa till, behöver vi era underlag fram till juni 2021 så snart ni kan.

 

Följ länken nedan för att läsa mer om stödet:

 

Omsättningsstöd mars-juni.

2020-01-18

 

Omsättningstödet kommer att kunna sökas för ytterligare månader, ansökan är inte öppen än. När det gäller Handels- och kommanditbolag, kommer det att kunna sökas retroaktivt från och med mars 2020.

Vi bevakar utecklingen och återkommer när ansökan öppnas, ni kan läsa mer om det hela på länken nedan:

 

Boverket

 

 

2020-12-01

 

Omställningstöd kommer att kunna sökas för period augusti-december 2020, ansökan är inte öppen än, men vi återkommer med mer information, läs vidare om det på länken nedan:

 

Regeringskansliet

 

2020-11-10

Det går att söka omsättningsbaserad stöd hos Boverket, som gäller enskilda firmor, följ länken nedan för att komma åt ansökan:

 

Boverket stöd till enskilda näringsidkare

 

2020-10-22

Omsättningsbaserad stöd till enskilda näringsidkare. 

Det nya stödet som avser firmor, har inte godkänts än. 

Vi återkommer när vi vet mer, ni kan läsa på följande länk om det hela:

Information om omsättningsbaserad stöd

 

2020-10-20

Ansökan för att söka omställningsstöd för perioden maj och juni-juli har öppnats, från 20 oktober.  Detta gäller alla företagsformer. Hör av Er för mer information, eller följ länken nedan:

Skatteverket, omställningsstöd maj-juli 2020

 

2020-09-15-

Det har kommit nya förslag avseende omställningsstöd och det nya omsättningsstödet, följ länkarna nedan för att läsa mer:

Gällande enskilda firmor: Omsättningsbaserat stöd

Gällande förlängning av omställningsstödet:   Förlängning av omställningsstöd

Dessa stöd går inte att söka än, vi håller oss uppdaterade och återkommer när vi vet mer, ring  oss om ni har frågor.

 

2020-06-22

Skatteverket har öppnat en e-tjänst för att söka Omställningsbidrag, hör av Er om ni behöver vår hjälp, följ länken nedan för mer information:

Skatteverket

 

2020-04-10

Vi beslutade att vårt kontor förblir stängd tillsvidare. Vi återkommer när vi öppnar igen. Men som ni vet, hjälper vi alltid till via telefon/mail och digitala tjänster, hör gärna av Er om ni har frågor.

2020-03-31

Vi har beslutat att arbeta hemifrån fram till den 14 april. Receptionen i Årsta är öppen, där kan ni lämna er material.

Men vi finns tillgängliga på telefon, mail och använder digitala tjänster för att stödja Er.

Ring oss om ni har frågor.

Ta hand om Er.

 

2020-03-30 Uppdatering gällande Corona Virus

Skatteverket har beslutat en generell nedsättning av sociala avgifterna, som gäller alla typer av företag, upp till 30 anställda kan man söka nedsättning på. Dem ber oss att vänta med att deklarera lönerna för mars till efter den 7 april, för att dem ska kunna få allt på plats. Det innebär att istället för 31,42% i sociala avgifter, betalar ni bara 10,27%. Det gäller löner på upp till 25 000 kr/månad, vi kommer att deklarera alla era löner enligt den lättnaden, och ni får uppgift om detta. Rabatten gäller under perioden april-juni, alltså löner som ni betalar mars-maj.

Här kan ni läsa mer om det:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

Hyror

Vi får många frågor om hyror, det som gäller är att hyresvärdar kan lämna en rabatt och sedan, söka stöd hos länsstyrelsen för en del av lättnaden med hyran. Era hyresvärdar kan söka kompensering på maximalt 25% av den ursprungliga hyran. Ni kan kontakta dem kring det. Hyresperioden som det gäller är april-juni, så det skulle kunna börja gälla på april hyran som ni betalar nu vid månadsskiftet, vi uppmanar Er att kontakta era hyresvärdar och hänvisa till länken med artikeln som ni ser nedan. Men detta gäller bara hyresgäster i utsatta branscher, spontant känns det som restaurang är en sådan, våra klienter som har små butiker, fotvårdare, etc, är också drabbade. Det finns ingen lista på vilka branscher dem anser vara utsatta, antar det blir en bedömning från fall till fall.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Permittering

Det blev klart att delägare i aktiebolag som arbetar ensamma, kan söka permittering, men det gäller bara i utsatta branscher, resebranschen är en sådan. När ni skapar era månadslöner för mars för ägare, ska ni i mars lönen, dra av 7,5% av halva lönen. I april, blir det 7,5% av hela lönen. Ni betalar lön som vanligt, sedan, när dem öppnar systemet på Tillväxtverket, kan man söka pengarna. Avtal som jag skickat tidigare ska vara underskriven. Bolag som har dålig ekonomi, alltså aktiebolag med förbrukat aktiekapital kommer inte att få ta del av stödet. Vi vet inte än om dem kommer att begära dagsaktuella ekonomiska rapporter, när det gäller aktiebolag tror vi -men är inte säkra- att det kommer att räcka med föregående årsbokslut.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Skatter i firma

Många av Er har redan sänkt sina preliminära skatter för 2020, den möjligheten kan man utnyttja redan nu. Det kommer att bli en sänkning av egen avgifter för enskilda firmor, från 25% till 10,27%, för inkomstår 2020. En annan lättnad, är att man kommer att kunna göra en periodiseringsfond för hela sin vinst för 2019 och få tillbaka preliminär skatt till skattekontot, för att senare, återföra pengarna inom sex år. Vi följer upp det och ni kommer att få information kring det, om ni inte måste, skulle vi inte rekommendera en hel periodiseringsfond för hela vinsten, utan att använda sig av 30% regeln istället. Vi tar kontakt med var och en när vi upprättar era deklarationer och diskuterar det hela.

För Er som har återbäring, kan vi göra en preliminär deklaration samtidigt som inkomstdeklarationen skickas, så att ni får tillbaka skatten lite snabbare, redan under -antar vi- maj. Just nu vet man inte vilka handläggningstider Skatteverket kommer att ha, då dem kommer att belastas med många ansökningar.

Anstånd med skatter, AB, Firma, HB; KB

Nu har det kommit upp en blankett, att söka anstånd med, vilket kan också gälla retroaktivt, jag bifogar den här. Men ni kommer att kunna söka elektroniskt från och med 30 mars, vi hjälper Er om ni behöver det. Man kan söka anstånd med upp till 3 månader och överskottet, skattekontot, exempelvis om ni nu begär anstånd med skatter avseende löner jan-mars, samt moms januari-mars, då kommer Skatteverket att betala tillbaka pengarna till det kontot ni har registrerat på Skatteverket. Det går att söka detta från och med januari 2020-september2020. Anståndet gäller i ett år och räntan är 1,25% av beloppet.

 https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4839.4.1c68351d170ce55452710ea.html

Sjuklöner

Era anställda kan söka betalning för karenstiden under perioden 11mars-31 maj 2020. Men ni ska anmäla dem som sjukda till Försäkringskassan och betala sjuklön som vanligt, sedan, får ni kompensation för sjuklönekostnaden via skattekontot. Dem behöver inte ha läkarintyg för dem första 14 dagarna av sjukdom, det kommer Försäkringskassan inte att kräva. Vi har fått frågor om anställda som inte vill gå till arbetet för rädslan att bli smittade, det finns något som heter smittorisk, det finns regler avseende smittobärpenning, i dem fallen, ska den anställde uppvisa ett läkarintyg. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Uppsägningar/Permitteringar

 Om ni ska säga upp eller permittera mer än 5 anställda, måste ni meddela arbetsförmedlingen om detta, det går att göra det via e-tjänsten som ni får länken på här nedan, arbetsförmedlingen vill ha rapport omgående.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2020-03-19-saga-upp-personal-eller-permittera-med-anledning-av-coronaviruset

 

2020-03-22 Information avseende Corona Virus för våra klienter

Mycket av det vi läser angående Corona virus och stödpaket till företagare, gäller först från och med 7 april.

Viktiga siter där man får information, som vi följde idag söndag den 22 mars, först Försäkringskassan avseende stöd med sjukpenning:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/faq-arbetsgivare-foretag

När det gäller stöd med lönebidrag, kommer detta att hanteras av Tillväxtverket, dem vet inte än hur man får söka stöd, det är inte heller klart hos dem, här får ni en länk för att läsa om det:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

I övrigt, har inte Skatteverket än uppdaterat sin hemsida och om man söker anstånd idag, gör man det enligt dem gamla reglerna, vilket innebär att det blir på kort tid och inte det som föreslagits, att anståndet ska gälla i ett år.

Vad kan Ni göra redan nu? Ja, Ni kan faktiskt sänka F-skatten, om man kan bevisa att Corona drabbar företaget, via e-tjänsten preliminär inkomstdeklaration. Vi kan hjälpa till med preliminära deklarationer, maila oss gärna om det.

https://sso.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/preliminarinkomstdeklaration.4.71004e4c133e23bf6db8000109612.html

Vi får mycket telefonsamtal avseende Corona, vi ska försöka hjälpa er alla, men ska be Er att i möjligaste mån maila oss istället, så att vi kan hantera era frågor.

Var rädda om Er och era nära och kära.

Bästa hälsningar från oss

 

2019-10-29

 

Vi deltar i företagarmässan i Södertälje, följ länken nedan för mer information:

 

2019-09-03

 

Informationsträff i Gnesta, tisdagen den 10 september, 18:30. 

Torggatan 1, 646 33 Gnesta

I samarbete med Alt Capital och Nordnet, informerar vi om finansiella produkter med garanterat avkastning och olika typer av pensionssparande.

Vi bjuder på smörgåsar och fika.

Välkomna att förkovra Er, det är inte försent att anmäla sig, maila oss eller ring Beatriz: 070 730 32 05

 

2019-09-03

 

Btrix deltar i Gnestas Konstrunda, genom att visa konstverk av Kristina Pettersson i vår fönster under en månad från och med idag.

Besök vår facebook för mer information:

https://www.facebook.com/btrixekonomi/

 

2019-08-05

Vi förmedlar överlåtelse av en caféverksamhet i Nacka Forum, se annonsen här, tryck på länken nedan:

Café i Nacka Forum överlåtes

 

2019-01-08

Vi förmedlade överlåtelse av en lokal  på Kungsholmen.

 

2018-12-09

Vi vill tipsa om Bolagsverkets nya app, om ni laddar den, kan ni komma åt ert bolags registreringsbevis och årsredovisningar kostnadsfritt, följ länken nedan för mer information:

App Bolagsverket (kan laddas ned där appar finns)

 

2018-12-09

Kontoret är stängd 24/12-4/1, tänk på inlämningar av fakturor och löner, även receptionen i Årsta är stängd.

God jul och gott nytt! önskar vi på Btrix till våra fantastiska klienter och samarbetspartners.

 

 

2018-11-05

Vi agerade mäklare i överlåtelse av en affärsverksamhet i Nacka Forum. 

 

2018-10-17

Ny informationsträff:

Fördjupning av balans/resultat, skatter och deklaration, för enskilda firmor/handelsbolag fredag 23 november 10-13.
Plats: Torggatan 1, 646 33 Gnesta.
 
Innehåll:
 
Genomgång av alla poster i era ekonomiska rapporter, tillgångar och skulder (balansrapport) och intäkter och kostnader (resultatrapport).
Skatteuträkning baserat på resultatrapporten som kan göras via e-tjänst, hur det fungerar och hur man ska tänka kring det. Visa er hur vi gör beräkningen vid våra preliminära beräkningar i juni.
Hur balans/resultat blir överförda till era deklarationer "NE bilaga" och genomgång av skatteberäkningar där.
Visa e-tjänster på Skatteverket, till exempel "preliminär självdeklaration", som man använder för att höja/sänka
f-skatten.
Målet med informationen är att ni ska kunna få större förståelse för rapporterna ni får av oss och även era deklarationer samt kunna ställa frågor till oss kring det.
Kostnad: för våra klienter 900 kr, externa företag 1200 kr (fika och lunch ingår).
 
Maila eller ring Beatriz Pereira för att boka: 070 730 32 05
 

2018-09-19

Informationsträffar:

vi startar med nya tjänsten att hålla seminarier angående företagsrelaterade ämnen, öppna för våra klienter och externa företag.

Den första håller vi fredag den 19 oktober, 10:00-13:00 i Gnesta, Torggatan 1.

Ämnet är ombildning av enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag, lite om innehållet:

Allt man ska tänka på vid ombildning, skillnader i beskattning, hantering av tillgångar, det som gäller avseende personling ansvar, mm.

För våra klienter kostar det 900 kr, externa företag 1200 kr (fika och lunch ingår).

Anmäl er gärna via mail, eller ring Beatriz Pereira: 070 730 32 05

 

2018-08-06

Vi har öppnat filial i Sörmland, Torggatan 1, 646 33 Gnesta. Initialt kommer Beatriz Pereira att arbeta i Gnesta, Årsta kontoret fungerar som vanligt. Ni kan boka möten med Beatriz i Årsta också (ring i förväg och boka).

 

2018-04-25

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj, det berör hantering av personuppgifter, lönespecifikationer, hemsidor, kund- och leverantörsregister, mm. Det är viktigt att läsa igenom vad som kommer att gälla för era företag, följ gärna länken här där ni kan läsa och även genomföra ett test för att se vilka förändringar ni behöver göra.

Nya Dataskyddsförordningen

 

 

2018-01-03

Från och med 1 januari 2018, gäller det nya regler avseende trängselskatten. Passager genom kontrollstationer som avser privata resor blir förmånspliktiga, läs mer om detta via länken nedan. Hör av Er om ni har frågor.

Skatteverkets information

 

 

2017-09-12

 

Många av Er har nåtts av det nya med att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket, det gäller ägare i handels- och aktiebolag. Ingivelsen sker elektroniskt med mobil bankid. Hör av er till oss om ni behöver hjälp. 

Här får ni lite länkar med information:

Sida för anmälan

Sidan för information

 

2017-08-02

Vi agerar mäklare vid överlåtelse av en lokal på Gjutargatan, lokalen såldes under oktober 2017.

 

 

2017-02-28

Vi har fått en ny mäklaruppdrag avseende en fin lokal på Sveavägen.

 

2016-12-08

Vi var på information hos Tholin & Larsson, där man gick igenom förslaget om nya 3:12 reglerna. Ändringar kommer att ske 2018, vi kommer att gå igenom det med våra fåmansbolagsdelägare vid bokslut, men ni kan ringa oss om ni har funderingar redan nu inför planeringen av era utdelningar 2016-2017.

 

2016-12-06

Vi var mäklare vid överlåtelse av en mycket fin lokal på Kungsholmen, den ligger ett stenkast från Centralstationen i Stockholm och har mycket fina ytskick.

 

2016-12-05

 

Vi har agerat mäklare i en överlåtelse av en av våra klienters lokal i Stockholm, försäljningen är klar med två nöjda parter. Inom kort kommer vi att ha ny mäklaruppdrag för en annan lokal centralt i Stockholm, vi återkommer!

 

2016-10-26

 

Idag är våra medarbetare på kurs hos Tholin & Larsson, som kommer att handla om nyheter och fördjupning inom avdrag för representation.

 

2016-09-28

 

Den 29 september, deltar vi i ett seminarium på Bolagsverket som kommer att handla om nyheter angående aktiebolag och annat nyttigt.

 

2016-07-13

 

I samarbete med Bettersales och Metro, kommer vi ut med en annonskampanj under juli-augusti, som ser ut såhär:

 

2016-04-15

Vi agerar mäklare gällande överlåtelse av lokal i Kungsholmen, 

titta gärna på annonsen:

 

Gå till annons på blocket

 

2016-02-19

 

Vi var på utbildning hos Tholin & Larsson och lärde oss om det nya inom löneområdet, det var lärorikt och intressant. Det pratades en del om löneförmåner, personlligare inom byggbranschen, mm. 

 

2016-01-22

 

Det är nya regler gällande rot/rut från och med första januari. Läs mer om det på länken nedan, hör av Er om ni har frågor.

 

Nya regler rot/rut

 

2016-01-11

God fortsättning på nya året!. Våra nya telefontider är: måndag-torsdag 9:30-12:00 14:00-16:30, fredag 9:30-12:00.

 

2015-12-22

Nu är kontoret stängd fram till den 6 januari, vi lyssnar av mobilen då och då. Receptionen är öppen alla vardagar under perioden, där kan ni lämna in material.

Vi vill tacka alla våra klienter för ett fint samarbete under 2015 och önska god jul och gott nytt år! :)

 

2015-11-30

Glad första advent!

Kontoret kommer att vara stängt 22dec-6jan, vi kommer att finnas tillgängliga på mobilen för viktiga ärenden. Vi måste ha in information om era löner senast den 21 december 9:00. Tänk på fakturering också, att lämna det ni vill fakturera före den 21. 

 

 

2016-01-11

God fortsättning på nya året!

Våra nya telefontider är: Måndag-fredag 9:30-12:00, 14:00-16:30, fredagar 9:30-12.

 

2015-11-25

Vi var på informationsmöte på Skatteverket, det handlade mest om elektroniskt personalliggare inom byggbranschen, men även andra skattenyheter. Hör av Er till oss om ni har frågor, här får ni länken till Skatteverket där det finns en del att läsa:

Personalliggare byggbranschen

 

2015-08-03

Nu är vi på plats i vår nya lokal. Flera klienter kom på öppet hus och det blev trevlig stämning, det skapades nya kontakter mellan våra kunder, nätverka kan aldrig vara fel... :)

 

2015-05-02

Vi agerar mäklare i försäljning av en tatueringsstudio mitt i stan, det är annonserad på Blocket och vår Facebook, kolla gärna det och sprid ordet!, kanske någon ni känner kan vara intresserad.

 

2015-03-19 Nyheter angående ansökan om rot för utförare

-Utförare av rottjänster får ej längre söka via blankett.

-När man söker, ska man lämna uppgifter om antal arbetade timmar, materialåtgång, själva arbetet som gjordes, mm.
-Utbetalning kommer inte att ske via utbetalningskort, utan det måste ske till konto, (hör av er om ni inte har konto anmäld på Skatteverket).
 
2015-02-02 Angående sjuklöner
 

Det är viktigt att från och med 2015, ska ni meddela oss om ni betalar sjuklöner, på så sätt kan vi deklarera dessa rätt och ni kan får möjlighet till ersättning för en del av kostnaden, det finns mer att läsa på Försäkringskassans hemsida enligt nedan, om ni har frågor kan ni ringa oss.

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro/sjuk_1_14/ersattning_for_hoga_sjuklone